DETALJI RADIONICE

ISPOD POVRŠINE

Likovno – kreativna radionica

Opis radionice

Radionica „Ispod površine“ ima u cilju potaknuti djecu na kreativno istraživanje. Izrađivati će se plošni kostimi od kartona ukrašenog različitim materijalom i crtačko/slikarskim tehnikama. Kroz ovu edukacijsko-kreativnu radionicu progovorit će se o stvarima „ispod površine“. Iako je naglasak na stvarnim bićima (ribe, rakovi, školjke), izrada kostima otvara mogućnost i za razgovor o osjećajima i željama. Konačni proizvod – kartonski kostim- bit će prava kreacija koju će djeca moći odjenuti i prošetati gradom.
RADIONICA JE POPUNJENA!
15

Maks. broj polaznika

7+

Minimalna dob

Nema

Maksimalna dob

Jadranka Lacković, magistra primijenjenih umjetnosti, akademska slikarica i muralistica, Rijeka

Voditelji