Uvjeti korištenja

Ovaj dokument sadrži opće uvjete upisa djece u radionički program 63. MDF-a i uređuje odnose između organizatora i korisnika usluge

Organizator manifestacije:
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU,
Kralja Zvonimira 1, 22 000 Šibenik,
OIB: 58343929119

Korisnik – osoba koja sudjeluje na radioničkom programu u organizaciji 63.MDF-a, a zastupa ga roditelj (majka ili otac)

Usluga – sudjelovanje na radioničkom programu u organizaciji 63.MDF-a

 

Prava i obveze korisnika 

Korisnik ima pravo sudjelovati samo na jednoj radionici.

Prihvaćanjem ovog dokumenta dajem izričtu suglasnost i privolu organizatoru manifestacije, a na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka ( NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)  i Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ( NN 42/18):

 • kako se svi moji osobni podaci, kao i svi djetetovi osobni podaci, a koje sam dobrovoljno stavio/la na raspolaganje temeljem upisa djeteta u radionički program 62. MDF-a,  mogu koristiti za razmjenu osobnih podataka sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz domene kulturne i umjetničke djelatnosti organizatora manifestacije;
 • da može snimati, prikupljati i obrađivati fotografije, audio i video zapise djeteta nastale tijekom održavanja radionica. Fotografije i snimke mogu biti objavljene na službenim web stranicama i društvenim mrežama MDF-a i HNK u Šibeniku te u javnim medijima u svrhu promoviranja Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik-Hrvatska.

Prihvaćanjem potvrđujem sljedeće:

 • da je organizator manifestacije, voditelj zbrike osobnih podataka;
 • da sam upoznat/a s pravom kako u svako doba mogu odustati od ove suglasnosti i daljnje obrade, te sam upoznat/a s posljedicama odustanka od suglasnosti;
 • da sam upoznat/a s pravom na ispravak netočnih osobnih podataka kako mojih osobnih tako i djetetovih;
 • da sam upoznat/a kako će osobni podaci biti pohranjeni sukladno svrsi i pozitivnim zakonskim propisima;
 • da sam upoznat/a kako će osobni podaci biti obrisani povlačenjem privole,
 • da sam upoznat/a kako u svako doba mogu odustati od suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka, te zatražiti prestanak daljnje obrade i prosljeđivanja osobnih podataka skupljenih na dobrovoljnoj osnovi za unaprijed određene svrhe;
 • da sam upoznat/a kako uskratom navedenih podataka nije moguće ostvariti svrhu prikupljanja gore navedenih osobnih podataka; 

 

Prava i obveze organizatora 

 • Međunarodni dječji festival Šibenik-Hrvatska osigurava sav potreban materijal za pojedinu radionicu, ukoliko drugačije nije navedeno  u opisu radionice.
 • Međunarodni dječji festival Šibenik-Hrvatska ne naplaćuje sudjelovanje korisnika u radioničkom programu  
 • Međunarodni dječji festival Šibenik-Hrvatska se obvezuje da će dobivene osobne podatke koristiti isključivo u logističke svrhe potrebne za pružanje usluge.
 • Korištenje usluga podrazumijeva korisnikovo prihvaćanje općih uvjeta i svih naknadnih promjena.
 • MDF zadržava pravo promjene općih uvjeta u svakom trenutku, a korisnika obavještava o promjenama putem maila i putem službene stranice Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku.